Ana Sayfa Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

TOPLU MAİL GÖNDERİMİ SATIŞ ve HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme; Kocasinan Mah. Kısa Sokak. No: 10 K.4 D:7 Lüleburgaz / Kırklareli 39750 adresinde

mukim Bilsist Yazılım ve Bilişim Hizmetleri (Bundan böyle kısaca “BİLSİST” olarak anılacaktır) ile

www.toplumailci.com (bu sitesinden işlem yapan firma/kişi IP numaraları ve kayıt bilgileri esas

alınacaktır.) MÜŞTERİ arasında yapılmaktadır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Web sitesinden üye olan her Müşteri tüm sorumlulukları kendisine ait olan mail adreslerine; toplu

biçimde maillerin gönderimini sağlamak amacı ile www.toplumailci.com sitesini kullanmasıdır.

1. Müşterinin kendi elinde daha evvel gönderim için onay almış olduğu mail adreslerine gönderim yapılmaktadır.

2. Toplu e-mail gönderimi BİLSİST e ait özel sunucular üzerinden yapılmaktadır.

3. Toplu e-mail gönderimi tamamlandıktan sonra raporlama web sitesindeki ilgili bölümden

görülebilmektedir.

4. Toplu e-mail gönderimi için mail taslaklarınızı sisteme yükleyebilir veya site üzerinden mail şablonu

oluşturulabilmektedir.

5. Toplu mail gönderimi için size sağlanmış olan  Demo Paketinde 20 adet krediyi ücretsiz olarak

kullanabilmektesiniz. Daha fazla gönderim için gönderim seçeneklerinden bir paket satın almalısınız.

Satın almada ödemeniz havale ile yapacak iseniz ödeme bildirimi ve muhasebe kontrolü sonrasında

onay alınıp sistemi bu şekilde kullanıma geçebilmektesiniz.

6. Ödeme gecikmesi nedeniyle bir hesabın kapanması sonrasında bu hesabın yeniden açılması için

BİLSİST’ e ödemenin yapıldığını ispat etmekle MÜŞTERİ yükümlüdür.

7. Mail listelerine gönderimlerin tüm yasal izinleri MÜŞTERİ sorumluluğundadır. Gerek onaylı mail

olması gerekse içerik bakımından BİLSİST e gelebilecek maddi cezai müeyyidelerin tümü MÜŞTERİ

tarafından ödenmesi kabul edilmiştir.

8. Gönderilen maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen gönderim yapan MÜŞTERİ ye aittir.

9. Gönderimlerinde sunucu kaynaklı yaşanabilecek kesintiler ile ilgili BİLSİST mesai saatleri içerisinde

sorunu gidermekle yükümlüdür.

10.Gönderimlerin inbox a veya spama düşmesi hiçbir şekilde BİLSİST’ in sorumluluğunda değildir.

Kullanılan adreslerin çöp veya yasaklı olması gibi unsurlar BİLSİST ‘in sorumluluğunda değildir.

11.Satın alınan gönderim paketlerinde belirtilen rakam her mail adresine bir gönderimi ifade

etmektedir. Örnek; 5000 kredi 5000 adet mail adresine 1 defalık gönderim anlamındadır.

Gönderimlerde yapılacak gönderici hatası BİLSİST in sorumluluğunda değildir.

12.Bu sözleşmenin konusu olan Hizmet kapsamı ve içeriği, BİLSİST tarafından değiştirilebilir ya da

yeniden düzenlenebilir. Bu değişiklikler BİLSİST tarafından web sitesinde yayınlanır ve/veya Hizmeti

kullanan müşterilere e- mail yolu ile bildirilebilir. Yapılan değişiklik ve/veya düzeltmeler web sitesinde

yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

13.Bu hizmeti 18 yaşından küçükler kullanamaz. Eğer bu kısıtlama içerisinde iseniz lütfen bu Hizmeti

kullanmayınız.

14.Hizmet kapsamında, web sitelerinden sistem içerisinde bulunan veri tabanına üye kaydının

yapılmasını sağlayan üyelik formları, üyelere ve müşterilere gönderilecek e-maillerin hazırlanmasını,

hazırlanan e-maillerin (e-bültenlerin) üyelere toplu e-mail olarak gönderilmesini sağlayacak araçlar ve

gönderilerin başarısının (okunma, tıklama, geri dönüşler gibi) ölçülebilmesine elveren raporlama

modülleri bulunur.

15.Hizmet kullanılarak gönderilen tüm e-mailler BİLSİST www.toplumailci.com sistemi tarafından

takip edilmektedir. Aynı şekilde toplam gönderim sayıları ve gönderilerin e-maillerin boyutları da yine

www.toplumailci.com  tarafından gözlenmektedir.

16. BİLSİST Hizmet' in fiyatlarında istendiği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet kullanımı

süresince BİLSİST 'e ödenen hizmet bedelleri, hizmet Anti-Spam Kuralları dışındaki herhangi bir

nedenden ötürü durdurulmadıkça geri ödenmez. Ödemeler  banka havalesi ile yapılabilir. Ödemeler

sadece türk lirası (TL) cinsinden yapılabilir. Ödemenin alınamamasından ötürü kaynaklanan hesap

kapanmaları ve hizmet aksaklıklarının takibinden ve bu nedenle yaşanacak kayıplardan BİLSİST

www.toplumailci.com  sorumlu tutulamaz. Ödeme hatalarına karşı ödeme takibini yapmak

müşterinin yükümlülüğüdür.

17.Ödeme gecikmesi nedeniyle bir hesabın kapanması sonrasında bu hesabın yeniden açılması için

BİLSİST  www.toplumailci.com açma ücreti talep etmez.

18. BİLSİST 6563 sayılı Kanun kapsamında izin alınarak toplanmış elektronik posta adreslerine, duyuru, haber,

 kampanya v.b. içeriklere sahip elektronik posta gönderilmesi için gerekli altyapıyı sağlamayı Müşteri’ye taahhüt eder.

Müşteri, gönderilen elektronik posta mesajlarının 6563 sayılı Kanun  kapsamında izinli olarak ve MÜŞTERİ

tarafından önceden izin alınarak toplanmış veritabanlarına gönderileceğini, Kanun’a aykırılık veya yürürlükteki

mevzuata aykırılık, kişilik haklarına saldırı, haksız rekabet, marka haklarına ve fikri ve sınai haklara  tecavüz,

ayrımcılık ve sair hukuka aykırılıkların bulunduğu  iddiasıyla yapılacak başvuruların, açılacak davaların

ve sair yasal yaptırımların tek muhatabının Müşteri olduğunu, BİLSİST’in sadece bir altyapı sağlama hizmeti

verdiğini, elektronik posta mesajlarının gönderileceği veritabanlarının oluşturulmasına veya elektronik posta

mesajlarının içeriğine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde katkında bulunmadığını, BİLSİST’in

herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda BİLSİST’in bu zararlarını tazmin etmeyi, ayrıca BİLSİST’in bu

 tür hukuka aykırılıklar gerçekleştiren Müşteri hesabını önceden bildirimde bulunmadan kapatabileceğini,

 bu nedenle BİLSİST’den herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. BİLSİST  www.toplumailci.com hizmet alan her firma ve kişi bu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş

sayılır

20. BİLSİST  www.toplumailci.com kullanıcıları, hizmeti kullanarak e-mail gönderirken CAN-SPAM

yasasına ve www.toplumailci.com Anti-Spam Kuralları'na uymak zorundadırlar. Buna bağlı olarak

e-mail gönderiminde aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

21.Gönderilen her e-mail içerisinde tek tıklama ile alıcının listeden ayrılabileceği listeden ayrılma linki

(one-click unsubscribe link) bulunmalıdır. Bu linki kaldırmaya çalışmak ya da kaldırılmasını talep

etmeye izin verilmez.

22.Gönderilen tüm e-maillerin altında gönderenin internet adresi dışında iletişim bilgileri ve fiziksel

posta adresi (firma ismi, adres, telefon, faks) bulunmalıdır.

23.Gönderilen tüm e-maillerde alıcının gönderilen e-maili neden aldığına dair açıklayıcı bilgi mailin

konu bölümünde ve içeriğinde bulunmalıdır.

24. Müşteri, herhangi bir nedenle oluşabilecek sorunlar sebebiyle gönderim yapılamaması, yanlış

veya eksik gönderim yapılması gibi konularda BİLSİST’in ihmal ve kusurundan kaynaklanan

sebepler dışında, gönderilen bilgilerin elektronik posta adreslerine yanlış veya eksik

gönderilmesinden veya mesajları alan kişiye isteği dışında gönderilmiş olmasından BİLSİST’in

hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, BİLSİST’in mesajların alıcılar tarafından okunmasını sağlama

veya elektronik posta kutularının “gelen” kısmına düşürülmesi yönünde bir taahhüdünün olmadığını

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

25. Müşteri gönderilen elektronik posa mesajlarının içeriğinde kullanılan karakterlerin

ISO 8859-9.standartlarını karşılamaması nedeniyle alıcılara eksik, anlamsız, karmaşık vs surette

okunamayacak şekilde iletilmesinden dolayı BİLSİST’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,

içerikler ve içerikte kullanılan yazı karakterleri, görseller ve sair unsurlarla ilgili sorumluluğun kendisine

ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

26. MÜŞTERİ, mesaj içeriğinde kullandığı ifadelerin, görsellerin, tasarımların ve sair unsurların

üçüncü şahısların marka haklarını, fikri ve sınai haklarını, telif haklarını ihlal etmediğini, kullandığı

içeriklerin özgün olduğunu veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca lisans/ruhsat

sözleşmesi kullanım hakkını aldığını veya aynı Kanun’un 52. maddesine uygun olarak mali

hakların devri sözleşmesi ile hakları devraldığını, hakların ihlali iddiasıyla açılacak davalarda

ve yapılacak taleplerde BİLSİST’in aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, davanın ve talebin

tek muhatabnın kendisi olduğunu, dava veya talep neticesinde BİLSİST’in bir zarara

uğraması durumunda BİLSİST’in bu zararlarını ilk tapete tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

27. MÜŞTERİ, elektronik posta mesajlarının “phishing” adı verilen dolandırıcılık yönetiminin

uygulanması amacıyla kullanılmayacağını, elektronik postanın virüs ve sair kötü amaçlı zararlı kodlar

içermediğini, aksi takdirde doğacak zararlardan tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu BİLSİST’in

bu tür dava ve taleplerden herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, dava veya taleper neticesinde

BİLSİST’in zarara uğraması durumunda BİLSİST’in bu zararlarını ilk talepte karşılayacağını kabul,

beyan ve taahhüt eder.

28. BİLSİST hesabının iptali ile birlikte sistemde duran MÜŞTERİ’ye ait tüm verilerin silineceğini

MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna elektronik posta alıcı listeleri, geçmiş ve güncel

kampanya raporları dahildir.

29. BİLSİST, www.toplumailci.com  kullanıcıları olan ve toplumail gönderim hizmetini kullanan tüm

üyelerinin mail listesi, mail şablonları, mail içerikleri ve de firma bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü şahıs

veya firmalarla paylaşamaz veya satışını yapamaz. Bu bilgilerin gizliliği ve güvenliği BİLSİST’ in

sorumluluğu altındadır.

30. MÜŞTERİ www.toplumailci.com dan satın aldığı kredileri hiç kullanmamış olmak kaydıyla 5 gün

içinde iadesini talep edebilir. BİLSİST %20 kayıp ile MÜŞTERİ ye tahsil ettiği ücreti iade eder.

Paketten kredi kullanılmış ise veya 5 gün süre geçmiş ise iadesi yapılmayacağını kabul eder.

31.İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Lüleburgaz Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.